czwartek, 1 grudnia 2022

Walne OK SNM

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki


Zarząd Oddziału Krakowskiego SNM zwołuje Walne Zgromadzenie Oddziału Krakowskiego SNM (w trybie sprawozdawczym) na dzień 14 grudnia 2022 roku o godzinie 19tej.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w zdalnym trybie. Każdy członek OK SNM otrzyma e-mail z linkiem do spotkania. Procedurę zwołania Zgromadzenia i jego kompetencje opisano w Statucie SNM, w rozdziale 5. Zarząd Oddziału odpowiada za zgodny ze statutem przebieg Walnego Zgromadzenia.
Program Walnego Zgromadzenia będzie obejmował:
  • prezentację sprawozdania z działań OK SNM i Komisji Rewizyjnej OK SNM, w tym sprawozdanie finansowe 
  • omówienie wyników ankiety dla uczestników konferencji „Matematyka dla wszystkich i dla każdego”, która odbyła się 26 grudnia 2022 roku
  • propozycję programu działalności merytorycznej i finansowej Oddziału, zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz SNM,
Sprawozdanie z przebiegu WZ OK SNM zostanie przekazane do ZG SNM.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz