poniedziałek, 24 maja 2021

Bezpłatna konferencja - "Jak uczyć, aby nauczyć matematyki w szkole ponadpodstawowej" - zaproszenie!

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowych do udziału

w  bezpłatnej konferencji online pt. „Jak uczyć, aby nauczyć matematyki w szkole ponadpodstawowej”, która odbędzie się w dniu 9 czerwca 2021 r. w godzinach 15.00 – 17.30

czwartek, 20 maja 2021

Aktywizowanie uczniów - dobre praktyki OKSNM - bezpłatne seminarium

Oddział Krakowski Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki wspólnie z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Krakowie zapraszają do udziału w bezpłatnym seminarium on-line na temat:

 Aktywizowanie uczniów - dobre praktyki Oddziału Krakowskiego SNM

Termin: 1 czerwca 2021, wtorek,  w godz. 15.30 – 18.00
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych oraz inni zainteresowani
Miejsce: platforma Microsoft Teams

wtorek, 11 maja 2021

30 lat SNM! - to dziś mija właśnie...

Takie piękne życzenia od Koła Pomorskiego otrzymał nasz Oddział Krakowski Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. Tak to już 30 lat...

Należy przypomnieć, że pierwszym Oddziałem SNM jaki powstał w historii 30-letniej działalności SNM jest nasz Oddział Krakowski SNM. Rozpoczęliśmy działalność w dniu 24 maja 1991 roku. Pierwszym  Przewodniczącym w wyniku wyborów został Marek Legutko współzałożyciel SNM w dniu 11 maja 1991 roku pełniący funkcję Przewodniczącego Oddziału KRAKOWSKIEGO przez pierwsze dwie kadencje oraz od 01.04.2019 do chwili obecnej.
Koło pomorskie SNM przekazuje podziękowania Zarządowi i członkom Oddziału Krakowskiego SNM za zorganizowanie przy współpracy MCDN w Krakowie KONFERENCJI on-line: Tendencje czy intencje? dla NAUCZYCIELI MATEMATYKI w DNIU 30 URODZIN SNM wraz z podziękowaniem przesyłamy HAFT MATEMATYCZNY, którego autorką jest ANNA z Gdyni z Koła Pomorskiego SNM.

poniedziałek, 10 maja 2021

poniedziałek, 26 kwietnia 2021

Tendencje, czy intencje? - bezpłatna konferencja on-line

Szanowni Państwo!

We wtorek 11 maja 2021 roku, w trzydziestą rocznicę założenia Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, zapraszamy na bezpłatną konferencję on-line dotyczącą kształcenia matematycznego w Polsce.

Tendencje czy intencje?
Kształcenie matematyczne w Polsce – perspektywa ostatnich 30 lat.


Dokonując charakterystyki kształcenia  zwrócimy uwagę  na  intencje, czyli cele i motywy działania opisane w podstawie programowej kształcenia ogólnego, programach nauczania i podręcznikach (w tym e-podręcznikach). Odniesiemy się także do tendencji, czyli prawidłowości obserwowanych w praktyce szkolnej nauczania matematyki (w tym w zdalnej edukacji) przez nauczycieli, uczniów i ich rodziców, zawarte m. in. w raportach z badań IBE, sprawozdaniach CKE o osiągnięciach uczniów.

czwartek, 22 kwietnia 2021

Wykład popularyzującym matematykę pt. „Zadania trudne ale łatwe”, który wygłosi dr Bronisław Pabich

Zapraszamy do udziału w kolejnym wykładzie popularyzującym matematykę pt. „Zadania trudne ale łatwe”, który wygłosi dr Bronisław Pabich
Spotkanie w formie zdalnej odbędzie się w dniu 29 kwietnia o godz. 17.00 na platformie Live Webinar. Poniżej znajduje się link dostępu dla Państwa i młodzieży. 
Link dostępu dla uczestników: https://app.livewebinar.com/313-028-408 
Po wejściu na niego każdy zainteresowany uczestnik musi się zarejestrować. Po rejestracji otrzyma swój indywidualny link. Ważne aby korzystać z przeglądarki Chrome.

czwartek, 1 kwietnia 2021

Pozwólmy dzieciom odkrywać matematykę - spotkanie z dr Danuta Zarembą w MCDN Kraków

 

Spotkanie z dr Danutą Zarembą w MCDN Ośrodek w Krakowie


Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Krakowie wspólnie  z Oddziałem Krakowskim Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki zapraszają do udziału w bezpłatnym seminarium.


Temat: Pozwólmy dzieciom odkrywać matematykę
Termin: 20.04.2021r. ,w godz. 16.00 – 17.30

Adresaci: nauczyciele matematyki w szkole podstawowej oraz inni zainteresowani