Konferencje

Oddział Krakowski Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki organizuje jednodniowe konferencje będące formą doskonalenia nauczycieli matematyki wszystkich etapów kształcenia - od nauczania wczesnoszkolnego do matury. Każda z konferencji obejmuje wykłady plenarne i warsztaty prowadzone przez doświadczonych praktyków. Konferencje służą wymianie wiedzy i doświadczeń oraz integracji społeczności nauczycieli matematyki. Prezentowane są oferty wydawnictw i organizacji zajmujących się doskonaleniem nauczania matematyki. OK SNM prowadzi również kursy, warsztaty i grupy robocze dla nauczycieli oraz studentów dotyczące szczegółowych zagadnień z nauczania matematyki. Na warsztatach i spotkaniach grup roboczych jest możliwość wymiany poglądów i doświadczeń między nauczycielami na temat trudnych zagadnień w nauczaniu matematyki, zagadnień związanych z reforma edukacji, także z udziałem zaproszonych ekspertów. Szkoły mogą pokryć koszty udziału nauczycieli w tych konferencjach i kursach.

Konferencje zaplanowane na rok szkolny 2018/2019:

KONFERENCJA OK SNM „W blasku jubileuszy - 100 lat!”


Termin: 17 listopada 2018 r., w godz. 9.00 – 15.00             
Miejsce: SP nr 148 w Krakowie, ul. Żabia 20, 30-809 Kraków
Koordynator: M. Legutko (mlegutko[at]gmail.com)

W programie wykłady i dwie tury warsztatów.

Wykłady:
1) Aleksander Pawlicki (Szkoła Edukacji PAFW i UW) - A co tam Pani powie o moim Staszku?
2) Zdzisław Pogoda (UJ) – 100 lat Polskiego Towarzystwa Matematycznego
3) Jerzy Matwijko (OKE Kraków) – O egzaminie ósmoklasisty

Oferta warsztatowa będzie obejmować wszystkie poziomy edukacyjne od edukacji wczesnoszkolnej po szkołę ponadpodstawową.

Program konferencji


Opis wykładów i warsztatów

Formularz zgłoszeniowy

Opłata za konferencję:
25 zł - członkowie SNM (opłacona składka członkowska za rok 2018) oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej,  jeżeli opłatę wnosi szkoła, uczelnia
30,75 zł – członkowie SNM (opłacona składka członkowska za rok 2018) oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, jeśli jest to indywidualna wpłata
15 zł – studenci, emeryci
45 zł – osoby niezrzeszone w SNM, jeżeli opłatę wnosi szkoła, uczelnia
55,35 zł – osoby niezrzeszone w SNM, jeżeli jest to indywidualna wpłata nauczycielaUczestnictwo w konferencji należy zgłaszać do 11 listopada 2018 roku (niedziela).
Do 11 listopada należy wnieść opłatę konferencyjną na subkonto OK SNM:

GETIN Bank S.A. O/Bielsko-Biała,
63 1560 1023 0000 9020 0018 7306


*************************************************

XXVIII KONFERENCJA KRAJOWA

Rokrocznie Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki organizuje konferencję krajową.

Termin: 8-11 lutego 2019 roku                                               
Miejsce: Opole
Szczegółowe informacje o konferencji dostępne są na stronie: www.snm.edu.pl

************************************************