Kursy

KURSY DLA NAUCZYCIELI I STUDENTÓW 2018/2019


KURS: DOTRZYMAĆ KROKU ZMIENIAJĄCEJ SIĘ GEOGEBRZE
kierowany do stawiających pierwsze kroki i dla znających program

Czas trwania kursu: 4 spotkania
Prowadzący: Marzena Płachciok
Moduł 1: Pierwsze spotkanie z programem. Tworzenie konta. - 2h
Moduł 2: Tworzenie aplikacji - kart aktywnych. - 4h
Moduł 3: Tworzenie GeoGebra book. - 4h
Moduł 4: Tworzenie grup i praca w nich. - 4h
Pierwsze spotkanie w piątek 19 października w godzinach 16:30-17:00 w SP nr 148, ul. Żabia 20 w Krakowie

Zgłoszenia - formularz
Informacje o opłatach w formularzu

Informujemy, że kurs GeoGebry się odbędzie, ale z powodu choroby prowadzącej pierwsze spotkanie odbędzie się w piątek za tydzień, czyli 26.10.2018 o godzinie 17:00

***********************************

CYKL WARSZTATÓW MATEMATYCZNYCH 
DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Planowany cykl 4 spotkań w poniedziałki od 17.00 - 19.15 w SP nr 148 w Krakowie, ul. Żabia 20.
Pierwsze spotkanie 15 października, kolejne terminy to: 22 października, 12 listopada, 19 listopada

Proponujemy tematy i prowadzących:
1. "Różne sposoby na zadania, układanie zadań" - Maria Bocheńska, Maria Legutko, Robert Czeryna
2. "Sprawność rachunkowa od początku - tabliczka mnożenia inaczej" - Małgorzata Dzierwa, Maria Legutko
3. "Początki geometrii - układanki i klocki" - Teresa Sklepek, Teresa Pogoda
4. "Gry i zabawy matematyczne rozwijające myślenie ucznia" - Joanna Major, Małgorzata Chyczyńska

Zgłoszenia - formularz 
Informacje o opłatach w formularzu

Konto SNM: GETIN Bank S.A. O/Bielsko-Biała 63 1560 1023 0000 9020 0018 7306

 ***********************************************