Zarząd


Kadencja 2018-2021

Zarząd OK SNM

/foto/ Maria Legutko - przewodnicząca
/foto/ Maria Bocheńska - z-ca przewodniczącej
/foto/ Katarzyna Dymek-Nowak - skarbnik
/foto/ Teresa Sklepek - sekretarz
/foto/ Jolanta Piekarska - członek zarządu
/foto/ Zdzisław Pogoda - członek zarządu
/foto/ Joanna Powązka-Opryszek - członek zarządu
/foto/ Robert Czeryna - członek zarządu

Komisja Rewizyjna OK SNM

/foto/ Ewa Tondera - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
/foto/ Małgorzata Dzierwa - członek Komisji Rewizyjnej
/foto/ Agata Radoń - członek Komisji Rewizyjnej
/foto/ Małgorzata Chyczyńska - członek Komisji Rewizyjnej
/foto/ Jacek Wilk - członek Komisji Rewizyjnej

zobacz poprzednie kadencje

Zachęcamy Państwa do włączania się w prace Oddziału Krakowskiego SNM, do kontynuowania jego
ponad dwudziestopięcioletniej działalności. Wszystkie informacje na temat spraw dotyczących członkostwa w SNM i formularz deklaracji członkowskiej znajdują się na stronie www.snm.edu.pl. w zakładce Dołącz do nas.