piątek, 4 października 2019

Konferencja: „Wokół egzaminu ósmoklasisty” - 26 października 2019 roku


Szanowni Państwo 
Dyrektorzy 
krakowskich samorządowych szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 im. Polskich Noblistów w Krakowie, ul. Żabia 20, organizuje w dniu 26 października 2019 r. (sobota) konferencję dla nauczycieli matematyki „Wokół egzaminu ósmoklasisty”.

Współorganizatorem konferencji jest Oddział Krakowski  Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, a partnerami: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie. Udział w konferencji jest dla nauczycieli bezpłatny.
Dyrektor szkoły powinien oddelegować jednego nauczyciela matematyki.

Dla każdego nauczyciela ze szkoły podstawowej i ponadpodstawowej przygotowano dedykowane zajęcia: jeden wykład i trzy warsztaty:
• „Rozwój kompetencji matematycznych uczniów z perspektywy egzaminu zewnętrznego”
• „Wymagania egzaminacyjne w praktyce – co sprawdzamy na egzaminie”
• „Porównywalne ocenianie uczniowskich rozwiązań zadań i szkolne analizy wyników”
• „Wykorzystanie wyników egzaminu ósmoklasisty w szkole podstawowej i szkole ponadpodstawowej – geometria”

Nauczyciele otrzymają wydrukowane materiały konferencyjne, które mogą być wykorzystane w Szkole.

Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów to tegoroczny kierunek realizacji polityki oświatowej w Polsce. Spróbujemy pokazać, jak można skorzystać z lekcji pierwszego egzaminu w klasie ósmej.

Delegowany nauczyciel powinien zgłosić swój udział w konferencji za pomocą formularza na stronie http://snmkrak.blogspot.com/. Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 22 października 2019 roku (wtorek).


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz