poniedziałek, 24 maja 2021

Bezpłatna konferencja - "Jak uczyć, aby nauczyć matematyki w szkole ponadpodstawowej" - zaproszenie!

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowych do udziału

w  bezpłatnej konferencji online pt. „Jak uczyć, aby nauczyć matematyki w szkole ponadpodstawowej”, która odbędzie się w dniu 9 czerwca 2021 r. w godzinach 15.00 – 17.30

czwartek, 20 maja 2021

Aktywizowanie uczniów - dobre praktyki OKSNM - bezpłatne seminarium

Oddział Krakowski Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki wspólnie z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Krakowie zapraszają do udziału w bezpłatnym seminarium on-line na temat:

 Aktywizowanie uczniów - dobre praktyki Oddziału Krakowskiego SNM

Termin: 1 czerwca 2021, wtorek,  w godz. 15.30 – 18.00
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych oraz inni zainteresowani
Miejsce: platforma Microsoft Teams

wtorek, 11 maja 2021

30 lat SNM! - to dziś mija właśnie...

Takie piękne życzenia od Koła Pomorskiego otrzymał nasz Oddział Krakowski Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. Tak to już 30 lat...

Należy przypomnieć, że pierwszym Oddziałem SNM jaki powstał w historii 30-letniej działalności SNM jest nasz Oddział Krakowski SNM. Rozpoczęliśmy działalność w dniu 24 maja 1991 roku. Pierwszym  Przewodniczącym w wyniku wyborów został Marek Legutko współzałożyciel SNM w dniu 11 maja 1991 roku pełniący funkcję Przewodniczącego Oddziału KRAKOWSKIEGO przez pierwsze dwie kadencje oraz od 01.04.2019 do chwili obecnej.
Koło pomorskie SNM przekazuje podziękowania Zarządowi i członkom Oddziału Krakowskiego SNM za zorganizowanie przy współpracy MCDN w Krakowie KONFERENCJI on-line: Tendencje czy intencje? dla NAUCZYCIELI MATEMATYKI w DNIU 30 URODZIN SNM wraz z podziękowaniem przesyłamy HAFT MATEMATYCZNY, którego autorką jest ANNA z Gdyni z Koła Pomorskiego SNM.

poniedziałek, 10 maja 2021