poniedziałek, 22 listopada 2021

"MATEMATYKA W POTRZEBIE" - 8.12.2021 - bezpłatna konferencja online


Szkolna matematyka potrzebuje wsparcia. Okres wymuszonej obowiązkowej zdalnej edukacji w jaskrawym świetle ukazał problemy szkolnej matematyki. Eksperci od dawna wskazują na konieczność powiązania kształcenia matematycznego ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dzieci. Zachęcają też nauczycieli do popularyzacji wśród uczniów technologii informacyjno-komunikacyjnych wspomagających aktywności matematyczne.