poniedziałek, 22 listopada 2021

"MATEMATYKA W POTRZEBIE" - 8.12.2021 - bezpłatna konferencja online


Szkolna matematyka potrzebuje wsparcia. Okres wymuszonej obowiązkowej zdalnej edukacji w jaskrawym świetle ukazał problemy szkolnej matematyki. Eksperci od dawna wskazują na konieczność powiązania kształcenia matematycznego ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dzieci. Zachęcają też nauczycieli do popularyzacji wśród uczniów technologii informacyjno-komunikacyjnych wspomagających aktywności matematyczne.
Najcenniejsze jednak wsparcie działań dla edukacji matematycznej, pochodzi od samych nauczycieli. Dlatego już od 30 lat Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki, poprzez organizację konferencji, warsztatów, spotkań grup roboczych, inspiruje nauczycieli do dzielenia się swoimi doświadczeniami, upowszechniania dobrych praktyk w pracy z uczniami.

Potrzebna jest konsolidacja wspomagania nauczycieli oferowanego przez różne instytucje. W Krakowie połączyliśmy działania Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 3.

W obecnym roku szkolnym proponujemy debatę na temat skutecznych metod i form angażujących uczniów, uwzględniających ich specjalne potrzeby i napotykane trudności w uczeniu się matematyki. Bo „matematyka jest w potrzebie”

Oddział Krakowski Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Krakowie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Krakowie
zapraszają nauczycieli matematyki wszystkich etapów edukacyjnych

na bezpłatną konferencję on-line


Termin: 8 grudnia 2021 w godz. 15.30 – 18.40
Adresaci: nauczyciele matematyki wszystkich etapów edukacyjnych
Celem konferencji jest doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie organizowania procesu nauczania i uczenia się, ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wszystkich uczniów. Wpisuje się ona w kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz zalecenia Najwyższej Izby Kontroli dotyczące kompetencji matematycznych uczniów.

PRELEGENCI

TEMATYKA WYKŁADÓW I WARSZTATÓW

PROGRAM KONFERENCJI

15.30 – 15.45 Rozpoczęcie konferencji

15.45 – 17.35 Część wykładowa
15.45 – 16.30 W poszukiwaniu dobrych zadań matematycznych … dla każdego - Jerzy Janowicz
16.30 – 17.15 Jak uczyć matematyki dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? - Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska
17.15 – 17.35 Dyskusja, pytania i odpowiedzi

17.35 – 17.45 Przerwa

17.45 – 18.40 Część warsztatowa
 Metoda projektów – to działa Zyta Czechowska
 Karty pracy dla uczniów – jak to się robi Jolanta Majkowska
 Warunki rozwijania aktywności matematycznej uczniów Halina Pulchny
 Laboratorium matematyczne uczniów – arkusz kalkulacyjny Marek Legutko

Każdy uczestnik może wziąć udział w tylko jednym warsztacie.

LINKI DO ZAPISÓW:

Część wykładowa + warsztat: Metoda projektów – to działa – ZAPISZ SIĘ

Część wykładowa + warsztat: Karty pracy dla uczniów – jak to się robi – ZAPISZ SIĘ

Część wykładowa + warsztat: Warunki rozwijania aktywności matematycznej uczniów – ZAPISZ SIĘ

Część wykładowa + warsztat: Laboratorium matematyczne uczniów – arkusz kalkulacyjny – ZAPISZ SIĘ

Pobierz informację PDF

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz