środa, 11 stycznia 2017

Życzenia od Oddziały Pomorskiego SNM

Oddział Pomorski na ręce Pani Prezes OK SNM Marii Legutko przesłał życzenia z okazji 25 lecia działalności naszego oddziału. Serdecznie dziękujemy.

Projekt „Matematyka jest miarą wszystkiego” dofinansowany z mFundacji w SP w Poskwitowie.

W Szkole Podstawowej im. Św. Franciszka z Asyżu w Poskwitowie, objętej patronatem OK SNM, zakończył się 16 grudnia 2016 roku projekt Matematyka jest miarą wszystkiego” dofinansowany z mFundacji. Od 8 września działo się w tym projekcie wiele dla pokazania piękna i użyteczności matematyki w życiu codziennym, i uczenia się  jej niestandardowo. W ramach projektu odbyły się:  Zajęcia rozwijające dla uczniów klas IV-VI z wykorzystaniem gier, geoplanów, programów komputerowych (matzzo,  matlandia, klucz do geometrii); przeprowadzony został międzyszkolny, gminny, internetowy konkurs Jestem mistrzem logicznego myślenia; międzyszkolny konkurs: Matematyka w poezji i piosence;

wtorek, 10 stycznia 2017

"Układanki na lekcjach matematyki" - warsztat dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

W poniedziałek 9 stycznia 2017 r. nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego spotkali się w ZSOI nr 4 w Krakowie na warsztatach „Układanki na lekcjach matematyki”.
Zajęcia prowadziły Teresa Pogoda i Teresa Sklepek.