środa, 11 stycznia 2017

Projekt „Matematyka jest miarą wszystkiego” dofinansowany z mFundacji w SP w Poskwitowie.

W Szkole Podstawowej im. Św. Franciszka z Asyżu w Poskwitowie, objętej patronatem OK SNM, zakończył się 16 grudnia 2016 roku projekt Matematyka jest miarą wszystkiego” dofinansowany z mFundacji. Od 8 września działo się w tym projekcie wiele dla pokazania piękna i użyteczności matematyki w życiu codziennym, i uczenia się  jej niestandardowo. W ramach projektu odbyły się:  Zajęcia rozwijające dla uczniów klas IV-VI z wykorzystaniem gier, geoplanów, programów komputerowych (matzzo,  matlandia, klucz do geometrii); przeprowadzony został międzyszkolny, gminny, internetowy konkurs Jestem mistrzem logicznego myślenia; międzyszkolny konkurs: Matematyka w poezji i piosence;
Światowy dzień tabliczki mnożenia; warsztaty dla rodziców: Jak wspierać dziecko w pokonywaniu trudności w nauce matematyki oraz rodzinne warsztaty origami połączone z konkursem Magia origami; VI Gminny konkurs matematyczny z elementami języka angielskiego; a także wycieczka na wystawę interaktywną Zabawa z liczbami do Muzeum Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego. Koordynatorem tego projektu była Agnieszka Warat,nauczycielka matematyki z pasją.
Dokumentację fotograficzną tego projektu można obejrzeć na stronie: http://poskwitow.edu.pl/publikacje/PREZENTACJA_PROJEKTU_MATEMATYKA_JEST_MIARA_WSZYSTKIEGO.pdf

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz