wtorek, 17 października 2023

Konferencja: "MATEMATYKA się LICZY" - 25 listopada 2023 roku

Oddział Krakowski 
Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki 
zaprasza nauczycieli matematyki i edukacji wczesnoszkolnej do udziału
w andrzejkowej konferencji: „Matematyka się liczy”.

Konferencja odbędzie się w sobotę, 25 listopada 2023 roku 
w Szkole Podstawowej nr 148 w Krakowie, ul. Żabia 20
Początek Konferencji o godzinie 9:15, zakończenie o 14:30

piątek, 13 października 2023

Dzień Edukacji Narodowej!

Wszystkim Koleżankom i Kolegom
życzymy, 
aby sukcesy, płace i siły 
rosły w postępie geometrycznym 
(o ilorazie większym od 1), 
a ilość produkowanych papierów 
i bezużyteczna praca malały, malały, malały...

życzy OK SNM

poniedziałek, 2 października 2023

KRAKOWSKA MATEMATYKA 2023/2024 -- XVIII edycja

Dwuetapowy konkurs dla uczniów klas 5 – 6 szkół podstawowych województwa małopolskiego. 

Temat konkursu: „Artyści w Krakowie”

Koordynator: Teresa Sklepek (teresasklepek@gmail.com)


Terminy:

  • etap szkolny 16 listopada 2023 r., czwartek w godz. 8.00 (45 minut) – w macierzystej szkole,

  • etap wojewódzki 15 marca 2024 r.,  (75 minut) – w kilku szkołach

  • podsumowanie konkursu w maju 2024 r. 


Zgłoszenia

Uczestników konkursu zgłasza Szkolny Koordynator konkursu wypełniając do 10.11.2023 r. formularz on-line zamieszczony na stronie  www.krakowskamatematyka.malopolska.pl 

Hasło podane jest w regulaminie konkursu.