Konferencje

Oddział Krakowski Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki organizuje jednodniowe konferencje będące formą doskonalenia nauczycieli matematyki wszystkich etapów kształcenia - od nauczania wczesnoszkolnego do matury. Każda z konferencji obejmuje wykłady plenarne i warsztaty prowadzone przez doświadczonych praktyków. Konferencje służą wymianie wiedzy i doświadczeń oraz integracji społeczności nauczycieli matematyki. Prezentowane są oferty wydawnictw i organizacji zajmujących się doskonaleniem nauczania matematyki. OK SNM prowadzi również kursy, warsztaty i grupy robocze dla nauczycieli oraz studentów dotyczące szczegółowych zagadnień z nauczania matematyki. Na warsztatach i spotkaniach grup roboczych jest możliwość wymiany poglądów i doświadczeń między nauczycielami na temat trudnych zagadnień w nauczaniu matematyki, zagadnień związanych z reforma edukacji, także z udziałem zaproszonych ekspertów. Szkoły mogą pokryć koszty udziału nauczycieli w tych konferencjach i kursach.

Konferencje zaplanowane na rok szkolny 2019/2020:

KONFERENCJA OK SNM „Wokół egzaminu ósmoklasisty”


Termin: 26 października 2019 r., w godz. 9.00 – 15.00             
Miejsce: SP nr 148 w Krakowie, ul. Żabia 20, 30-809 Kraków
Koordynator: M. Legutko (mlegutko[at]gmail.com)

*************************************************


KONFERENCJA OK SNM „Wokół egzaminu ósmoklasisty”

Termin: 30 listopada 2019 r., w godz. 9.00 – 15.15             
Miejsce: SP nr 148 w Krakowie, ul. Żabia 20, 30-809 Kraków
Koordynator: M. Legutko (mlegutko[at]gmail.com)


*************************************************

KONFERENCJA Grupy MATH VEGAS

Termin: 2020 r.            
Miejsce: /podamy/
Koordynator: Ewa Tondera

/wkrótce/


*************************************************

XXIX KONFERENCJA KRAJOWA

Rokrocznie Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki organizuje konferencję krajową.

Termin: 7-10 lutego 2020 roku                                               
Miejsce: Toruń
Szczegółowe informacje o konferencji dostępne są na stronie: www.snm.edu.pl

************************************************