poniedziałek, 22 października 2018

KONFERENCJA OK SNM „W blasku jubileuszy - 100 lat!”

Zapraszamy do zgłaszania swojego udziału w naszej konferencji.


Termin: 17 listopada 2018 r., w godz. 9.00 – 15.00             
Miejsce: SP nr 148 w Krakowie, ul. Żabia 20, 30-809 Kraków
Koordynator: M. Legutko (mlegutko[at]gmail.com)

W programie wykłady i dwie tury warsztatów.

Wykłady:
1) Aleksander Pawlicki (Szkoła Edukacji PAFW i UW) - A co tam Pani powie o moim Staszku?
2) Zdzisław Pogoda (UJ) – 100 lat Polskiego Towarzystwa Matematycznego
3) Jerzy Matwijko (OKE Kraków) – O egzaminie ósmoklasisty

Oferta warsztatowa będzie obejmować wszystkie poziomy edukacyjne od edukacji wczesnoszkolnej po szkołę ponadpodstawową.

Program konferencji

Opis wykładów i warsztatów

Formularz zgłoszeniowy

piątek, 5 października 2018

Krakowska Matematyka - XIII edycja

Zapraszamy do udziału w konkursie Krakowska Matematyka 2018/2019

XIII edycja Krakowska Matematyka 2018/2019

Dwuetapowy konkurs dla uczniów klas 4 – 6 szkół podstawowych województwa 
małopolskiego.

Temat konkursu: „100 lat Polskiego Towarzystwa Matematycznego”

Koordynator: Teresa Sklepek (teresasklepe[at]gmail.com)

Konkurs objęli Honorowym Patronatem:
Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski
Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego
Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa,
Barbara Nowak - Małopolski Kurator Oświaty
Włodzimierz Zwonek -Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego

Terminy:
-  etap szkolny 22 listopada 2018 r., czwartek w godz. 8.00 – 9.00
-  etap wojewódzki 15 marca 2019 r., piątek ok. godz. 13 (75 minut)

-  podsumowanie konkursu 15 maja 2019 r., środa o godz. 10.00 w Katolickiej 
Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Krakowie ul. Łokietka 60

Zgłoszenia
Uczestników konkursu zgłasza szkolny opiekun konkursu wypełniając do
listopada 2018 r. formularz on-line zamieszczony na stronie 
www.krakowskamatematyka.malopolska.pl

Hasło podane jest w regulaminie konkursu.
Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą 
przekazywane przez stronę internetową  www.krakowskamatematyka.malopolska.pl 
oraz naszą stronę snmkrak.blogspot.com

Konkurs jest bezpłatny


czwartek, 4 października 2018

Cykl warsztatów matematycznych dla nauczycieli SP

CYKL WARSZTATÓW MATEMATYCZNYCH 
DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Planowany cykl 4 spotkań w poniedziałki od 17.00 - 19.15 w SP nr 148 w Krakowie, ul. Żabia 20.
Pierwsze spotkanie 15 października, kolejne terminy to:
22 października, 12 listopada, 19 listopada.

Proponujemy tematy i prowadzących:
1. "Różne sposoby na zadania, układanie zadań" - Maria Bocheńska, Maria Legutko, Robert Czeryna
2. "Sprawność rachunkowa od początku - tabliczka mnożenia inaczej" - Małgorzata Dzierwa, Maria Legutko
3. "Początki geometrii - układanki i klocki" - Teresa Sklepek, Teresa Pogoda
4. "Gry i zabawy matematyczne rozwijające myślenie ucznia" - Joanna Major, Małgorzata Chyczyńska


Zgłoszenia - formularz 

Konto SNM: GETIN Bank S.A. O/Bielsko-Biała 63 1560 1023 0000 9020 0018 7306

Informacje o opłatach w formularzu

KURS GeoGebry - formularz zgłoszeniowy

KURS: DOTRZYMAĆ KROKU ZMIENIAJĄCEJ SIĘ GEOGEBRZE
kierowany do stawiających pierwsze kroki i dla znających program

Czas trwania kursu: 4 spotkania
Prowadzący: Marzena Płachciok
Moduł 1: Pierwsze spotkanie z programem. Tworzenie konta. - 2h
Moduł 2: Tworzenie aplikacji - kart aktywnych. - 4h
Moduł 3: Tworzenie GeoGebra book. - 4h
Moduł 4: Tworzenie grup i praca w nich. - 4h
Pierwsze spotkanie w piątek 19 października w godzinach 16:30-17:00 w SP nr 148, ul. Żabia 20 w Krakowie
Zgłoszenia - formularz
Informacje o opłatach w formularzu

Informujemy, że kurs GeoGebry się odbędzie, ale z powodu choroby prowadzącej pierwsze spotkanie odbędzie się w piątek za tydzień, czyli 26.10.2018 o godzinie 17:00