Zarząd

Kadencja 2021-2024

Zarząd OK SNM


Marek Legutko - przewodniczący

Jolanta Piekarska - z-ca przewodniczącej

Katarzyna Dymek-Polek - skarbnik

Teresa Sklepek - sekretarz

Małgorzata Dzierwa - członek zarządu

Lidia Okrzesa - członek zarządu

Zdzisław Pogoda - członek zarządu

Halina Pulchny - członek zarządu

Komisja Rewizyjna OK SNM


Małgorzata Chyczyńska - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Ewa Kopacz - członek Komisji Rewizyjnej

Agata Radoń - członek Komisji Rewizyjnej

Wojciech Wątor - członek Komisji Rewizyjnej

Jacek Wilk - członek Komisji Rewizyjnej

zobacz poprzednie kadencje

Zachęcamy Państwa do włączania się w prace Oddziału Krakowskiego SNM, do kontynuowania jego
ponad trzydziestoletniej działalności. Wszystkie informacje na temat spraw dotyczących członkostwa w SNM i formularz deklaracji członkowskiej znajdują się na stronie www.snm.edu.pl w zakładce Dołącz do nas.