Zarząd

Kadencja 2021-2024

Zarząd OK SNM

/foto/ Marek Legutko - przewodniczący
/foto/ Jolanta Piekarska - z-ca przewodniczącej
/foto/ Katarzyna Dymek-Nowak - skarbnik
/foto/ Teresa Sklepek - sekretarz
/foto/Małgorzata Dzierwa - członek zarządu
/foto/ Lidia Okrzesa - członek zarządu
/foto/ Zdzisław Pogoda - członek zarządu
/foto/ Halina Pulchny - członek zarządu

Komisja Rewizyjna OK SNM

/foto/ Małgorzata Chyczyńska - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
/foto/ Ewa Kopacz - członek Komisji Rewizyjnej
/foto/ Agata Radoń - członek Komisji Rewizyjnej
/foto/ Wojciech Wątor - członek Komisji Rewizyjnej
/foto/ Jacek Wilk - członek Komisji Rewizyjnej

zobacz poprzednie kadencje

Zachęcamy Państwa do włączania się w prace Oddziału Krakowskiego SNM, do kontynuowania jego
ponad trzydziestoletniej działalności. Wszystkie informacje na temat spraw dotyczących członkostwa w SNM i formularz deklaracji członkowskiej znajdują się na stronie www.snm.edu.pl w zakładce Dołącz do nas.