Kontakt

Adres Biura OK SNM:
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 148
ul. Żabia 20
30-809 Kraków
sp148.org

e-mail: snmkrak[at]gmail.com

Konto SNM: GETIN Bank S.A. O/Bielsko-Biała
63 1020 1390 0000 6902 0714 0892
Kontakt z członkami Zarządu i Komisji Rewizyjnej oddziału poprzez adresy mailowy oddziału.

W naszym biurze można nim m.in. uregulować składki członkowskie, składać deklaracje członkowskie, deklaracje przynależności do Oddziału Krakowskiego SNM, wnosić opłaty konferencyjne, dokonywać zakupu książek. Jest to możliwe po wcześniejszym umówieniu się drogą mailową. Prosimy o kontakt pod adresem: snmkrak[at]gmail.com