poniedziałek, 24 maja 2021

Bezpłatna konferencja - "Jak uczyć, aby nauczyć matematyki w szkole ponadpodstawowej" - zaproszenie!

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowych do udziału

w  bezpłatnej konferencji online pt. „Jak uczyć, aby nauczyć matematyki w szkole ponadpodstawowej”, która odbędzie się w dniu 9 czerwca 2021 r. w godzinach 15.00 – 17.30

Motto przewodnie wydarzenia stanowią słowa Jana Śniadeckiego:

„Matematyka jest królową wszystkich nauk, jej ulubieńcem jest prawda, a prostość i oczywistość jej strojem;
ale przybytek tej Monarchini jest obsadzony cierniem, po którym przechodzić trzeba; nie ma on powabu,
tylko dla umysłów, zamiłowanych w prawdzie i lubiących walczyć z trudnościami”

W trakcie konferencji wspólnie będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytanie:  Jak pozyskać do matematyki młodych ludzi, zwłaszcza tych niezmotywowanych? Omówione zostaną istotne kwestie dotyczące wdrażania nowej podstawy programowej,rozwijania osobistej efektywności ucznia, umiejętności uczenia się, organizowania procesu nauczania, z uwzględnieniem samodzielności i kreatywności uczniów. Dr Zdzisław Pogoda, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, opowie o problemach z rozwiązywaniem problemów. Anna Szulc, autorka książki „Nowa Szkoła”, przedstawi sposoby wspierania uczniów w procesie efektywnego uczenia się oraz nauczyciela w jego pracy. Anna Kula, doradca metodyczny ds. matematyki,
omówi możliwości wykorzystania doświadczeń zdalnego nauczania w pracy stacjonarnej z uczniami.
Po każdym wykładzie będzie czas na wspólną dyskusję i okazja, aby zadać pytania prelegentom.

Konferencja będzie realizowana zdalnie. Każdy uczestnik zarejestrowany w Systemie Rezerwacji Szkoleń  otrzyma link dostępu do spotkania online,  zaświadczenie o udziale w konferencji i dostęp do materiałów konferencyjnych.

Serdecznie zapraszamy!

Halina Pulchny

Nauczyciel konsultant

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Ośrodek w Krakowie
31-131  Kraków,  ul. Garbarska 1

tel.  12 422-43-81 w. 153

h.pulchny@mcdn.edu.pl

www.mcdn.edu.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz