wtorek, 26 marca 2024

"Matematyka szkolna - co i jak?" - konferencja OK SNM - 20 kwietnia 2024 roku

Oddział Krakowski Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki wraz z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Krakowie zaprasza na konferencję: 

„Matematyka szkolna - co i jak?”

Konferencja odbędzie się:
TERMIN: sobota - 20 kwietnia 2024 roku, od 9:00 do 15:00
MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 148 w Krakowie
ADRES: ul. Żabia 20

------ GALERIA ZDJĘĆ Z KONFERENCJI -----

!!!!!---FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY---!!!!!

Prosimy gorąco Państwa o wypełnienie anonimowej ankiety. 
Zebrane informacje posłużą nam do precyzyjnego przygotowania konferencji.
Zachęcamy Państwa także do wypełnienia ankiety wraz ze swoimi uczniami,
abyśmy lepiej mogli zdiagnozować opinię i potrzeby uczniów.


ANKIETA - NAUCZYCIEL 
nadal prosimy Państwa o jej wypełnienie


ANKIETA - UCZEŃ/STUDENT
ZOBACZ OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIETYWarsztaty poprowadzą między innymi specjalni Goście: 
Agata Hoffmann i Elżbieta Hoffman-Guzik z Wrocławia oraz Joanna Świercz z Opola. Wojciech Wątor wprowadzi zainteresowanych w tajniki Sztucznej Inteligencji. Ewa Kopacz zachęci do wykorzystania gier. Lidia Okrzesa zaradzi na kłopoty z algebrą. Sandra Branicka, Artur Bromboszcz i Dorota Handzlik przedstawią nietypowe zadania i propozycję ich oceniania.
Matematyka szkolna - co i jak?
Na ministerialnej stronie internetowej (gov.pl/web/edukacja) czytamy, że nowa, zawężona podstawa programowa, będzie obowiązywać w okresie przejściowym od roku szkolnego 2024/2025. W tym czasie eksperci będą pracować nad kompleksową reformą programową. Całościowa, nowa podstawa programowa wejdzie w życie 2 lata później – od 1 września 2026/2027 w szkole podstawowej, od roku szkolnego 2028/2029 do szkół ponadpodstawowych.
W komunikacie Ministerstwa Edukacji Narodowej jest mowa o „kompleksowej reformie programowej” przygotowywanej przez ekspertów. 33 lata temu krakowscy nauczyciele aktywnie uczestniczyli w pracach nad minimum programowym. Chcemy nawiązać do tych doświadczeń, zapraszając do debaty na temat nowej, kompleksowej, podstawy programowej przedstawicieli OKE w Krakowie, SNM, UJ i UKEN. Będziemy rozmawiać o tym czego nie umieją/co umieją egzaminowani uczniowie. Zapytaliśmy też samych uczniów o zdanie.
-------------------------------------------

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI:


Wkrótce zamieścimy szczegółowy program i informacje o warsztatach oraz opublikujemy konferencyjny PADLET.
Uczestników zapraszamy do zapoznania się z ofertą wydawnictw obecnych na konferencji.

-------------------------------
HARMONOGRAM WARSZTATÓW

EW - edukacja wczesnoszkolna
SP - Szkoła Podstawowa
PP - Szkoła Ponadpodstawowa
---------------------------------

OPŁATA ZA KONFERENCJĘ:
30 zł - członkowie SNM (opłacona składka członkowska za rok 2023 lub 2024) oraz nauczyciele
edukacji wczesnoszkolnej, jeżeli opłatę wnosi szkoła, uczelnia
36,90 zł – członkowie SNM (opłacona składka członkowska za rok 2023 lub 2024) oraz nauczyciele
edukacji wczesnoszkolnej, jeśli jest to indywidualna wpłata
20 zł – studenci, emeryci
50 zł – osoby niezrzeszone w SNM, jeżeli opłatę wnosi szkoła, uczelnia
61,50 zł – osoby niezrzeszone w SNM, jeżeli jest to indywidualna wpłata nauczyciela

Uczestnictwo w konferencji należy zgłaszać do 17 kwietnia 2024 roku.

Do 17 kwietnia prosimy wnieść opłatę konferencyjną na subkonto OK SNM:
PKO Bank Polski S.A. o/Bielsko-Biała 63 1020 1390 0000 6902 0714 0892
Na konferencję proszę na wszelki wypadek przynieść dowód dokonania ww. wpłaty, a członkowie
SNM dodatkowo dowód wniesienia składki członkowskiej na rok 2023 lub 2024.

Prosimy sprawdzić poprawność (literówki, pełne nazwy). Dane wprowadzone przez Państwa będą
wykorzystane do drukowania zaświadczenia.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM KONFERENCJI - pobierz pdf!      -      /w przygotowaniu/

/program jest tworzony na bieżąco, opis warsztatów jest stale aktualizowany/

Opis prezentacji, warsztatów:

Warsztat:
Agata Hoffmann, Elżbieta Hoffmann–Guzik (SNM, Warsztat Otwarty) - "Domino, domino... klasycznie i matematycznie."
Etap szkolny: SP
Klasyczne domino od dawna wykorzystywane było jako czasoumilacz. Na zajęciach podzielimy się przykładami wykorzystania kamieni domina w nauczaniu matematyki. Zastanowimy się też nad tym, czy wykorzystanie jego struktury może być przydatne. 

Warsztat:
Sandra Branicka, Artur Bromboszcz, Dorota Handzlik - "Nietypowe rozwiązania typowych zdań (i odwrotnie)."
Etap edukacyjny: SP
Choć schematy i algorytmy są niezwykle przydatne w rozwiązywaniu zadań, czasem spotkać możemy się z zadaniami, w których wyjście poza ten schemat okazuje się niezbędne (lub przynajmniej znacząco ułatwia pracę). 
Podczas naszych warsztatów chcielibyśmy skupić się właśnie na takich zadaniach. Razem rozwiążemy kilka nietypowych zadań, zaproponujemy także ciekawe rozwiązania typowych zadań. Chcielibyśmy również zastanowić się wspólnie nad ocenianiem tych rozwiązań. 

Warsztat:
MARZENA KĄCIK - "Lekcja online z GeoGebrą"
Etap edukacyjny: SP
Na zajęciach nauczyciele poznali bazę materiałów istniejących apletów GeoGebra, które przedstawiają problemy lub zagadnienia w formie dynamicznej, uczą w ten sposób kreatywnego myślenia. Materiały można wykorzystać w czasie lekcji, zajęć dodatkowych lub jako dodatkowe ćwiczenia utrwalające omawiane zagadnienia.

Warsztat:
EWA KOPACZ - "Zagrajmy w matematykę, czyli słów kilka o wykorzystaniu gier planszowych i
karcianych w pracy z uczniami"
Etap edukacyjny: SP
Na zajęciach zaprezentuję kilka gier dostępnych na rynku, które ja i moi koledzy z MathVegas wykorzystujemy w pracy z uczniami. Wybrane gry podzieliłam na dwie grupy: kształtujące intuicję geometryczną oraz utrwalające pojęcie liczb i działań na nich. Każda z nich ma proste zasady oraz czas rozgrywki, który sami możemy modyfikować. Są one świetnym urozmaiceniem lekcji, zajęć dodatkowych czy pomysłem na niespodziewane zastępstwo.

Warsztat:
Lidia Okrzesa - "Płytki algebraiczne, czyli jak pomóc uczniom w zrozumieniu wyrażeń algebraicznych."
Etap edukacyjny: SP
Szczegółowy zakres tematyczny:
- poznanie materiałów dydaktycznych (płytek algebraicznych (czym są i jak można przygotować je samemu)); 
- poznanie wartości poszczególnych płytek; 
- modelowanie matematyczne z wykorzystaniem płytek algebraicznych (zapisywanie wyrażeń algebraicznych, obliczanie wartości liczbowych wyrażeń algebraicznych, redukcja wyrazów podobnych, dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych, mnożenie i dzielenie sum algebraicznych, rozwiązywanie prostych równań, działania na liczbach całkowitych); 
- własne pomysły na wykorzystanie płytek algebraicznych w nauczaniu matematyki. 

Warsztat:
Zbigniew Powązka i Małgorzata Solecka - "Funkcje z niespodzianką"
Etap edukacyjny: PP
Propozycja zaciekawienia uczniów tematem, który sprawia trudność.
Niespodzianka ... dla nauczycieli.

Warsztat:
HALINA PULCHNY - "Origami na matematyce."
Etap edukacyjny: EW / SP
Origami można traktować zarówno jako rozrywkę, jak i formę kreatywnej nauki. Składanie
papieru to aktywność, która pomaga rozwijać koordynację ręka-oko i sprzyja budowaniu
relacji. Ćwiczenia z origami pobudzają wyobraźnię i pozwalają odkrywać świat matematyki
w zupełnie innym wymiarze.
Własnoręcznie wykonane, w czasie warsztatów, formy na pewno staną się inspiracją do
pracy z uczniami w czasie lekcji oraz zajęć pozalekcyjnych.

Warsztat:
Joanna Świercz - "Codzienna praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki." 
Etap edukacyjny: SP
Podczas spotkania postaram się przybliżyć jakie są przyczyny trudności w uczeniu się matematyki, jakie są specyficzne a jakie niespecyficzne trudności z jej uczeniem się. Na przykładzie jednego z działów pokażę jak na co dzień pracuję z klasą, jak z klasą i z uczniami z SPE oraz jak z uczniem z SPE. 

Warsztat: 
Joanna Świercz - "Lekcje powtórzeniowe, dlaczego są takie ważne?"
Etap edukacyjny: SP
Rola lekcji powtórzeniowych nie powinno być jedynie powtarzanie i utrwalanie materiału przed sprawdzianem. Powinniśmy je wykorzystywać do podnoszenia motywacji u uczniów do nauki matematyki. Ich rola powinno być również podnoszenie wiary w umiejętności dzięki m.in. wykorzystywaniu uczenia rówieśniczego czy stopniowania trudności dostosowanego do potrzeb i umiejętności uczniów. Jeżeli dodamy do tego ruch, to przepis na sukces jest prawie pewny. Podczas spotkania pokażę kilka moich pomysłów, które stosuje podczas lekcji powtórzeniowych (gry, zabawy, matematyczne śledztwa i inne). 

Warsztat:
Wojciech Wątor -  "Sztuczna Inteligencja w edukacji" i  "Sztuczna Inteligencja w edukacji - chatboty"
Etap edukacyjny:  dla wszystkich etapów edukacyjnych
Dowiesz się, jaka jest definicja sztucznej inteligencji i poznasz przykłady jej powszechnego już wykorzystania. W części praktycznej porozmawiamy, czym jest chatGPT, jak założyć bezpłatne konto w tym narzędziu i jak je wykorzystać w edukacji chatGPT we właściwy sposób, aby przyczynić się do usprawnienia pracy. Należy jednak być świadomym zagrożeń i ograniczeń tego narzędzia.
Druga część spotkania poświęcona będzie innym fascynującym narzędziom opartym o AI.


Krótka informacja o prowadzących:

SANDRA BRANICKA - studentka Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

ARTUR BROMBOSZCZ - student Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

DOROTA HANDZLIK - studentka Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

AGATA HOMANN - Honorowy Członek SNM, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego

ELŻBIETA HOMANN-GUZIK (SNM) - wieloletni Członek SNM, doświadczony nauczyciel
z Wrocławia.

MARZENA KĄCIK - nauczyciel dyplomowany matematyki, informatyki i fizyki oraz egzaminator ósmoklasisty i maturalny z matematyki. Trener GeoGebry, autorka artykułów z zakresu wykorzystania TI na lekcjach matematyki, prowadzi warsztaty i szkolenia w tym zakresie.

EWA KOPACZ - nauczycielka w szkole podstawowej, oraz przewodnicząca Grupy Roboczej SNM – MathVegas, którą tworzy wraz z innymi pasjonatami gier planszowych.

MAREK LEGUTKO - matematyk, specjalizacja dydaktyka matematyki i diagnostyka edukacyjna. Współautor podstaw programowych, programów i podręczników nauczania matematyki i informatyki. Obecnie przewodniczący Zarządu Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki i członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej.

LIDIA OKRZESA - doradca metodyczny z matematyki dla nauczycieli szkół podstawowych, dyplomowany nauczyciel matematyki w Publicznej Szkole Podstawowej w Porąbce Uszewskiej, egzaminator CKE, członek Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli przy Wojewodzie Małopolskim, członek Zarządu Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.

BRONISAW PABICH - pasjonat geometrii i twórca ciekawych pomocy dydaktycznych przygotowanych z wykorzystaniem druku 3D, Honorowy Członek SNM, od wielu lat zaangażowany w działania OK SNM, prowadzi interesujące zajęcia dla uczniów i nauczycieli.

HALINA PULCHNY - nauczyciel konsultant ds. matematyki i zarządzania w oświacie MCDN Ośrodek w Krakowie, nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem, egzaminator w zakresie egzaminu ósmoklasisty z matematyki, członek Zarządu Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.

ZBIGNIEW POGODA - /opis/.

ZBIGNIEW POWĄZKA - długoletni Członek SNM, szczególnie zaangażowany w działalność OK SNM, emerytowany wykładowca na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, autor prezentowanych materiałów.

MAŁGORZATA SOLECKA – współprowadząca warsztaty i autorka prezentowanych materiałów.

JOANNA ŚWIERCZ - wyjątkowo zaangażowana w działalność SNM nauczycielka z Opola

WOJCIECH WĄTOR - nauczyciel matematyki w Embassy International School w Krakowie.
Pasjonat nowoczesnych rozwiązań w edukacji i neurodydaktyki. Po godzinach podróżnik, kucharz i fan dobrej książki.Marek Legutko, przewodniczący Zarządu OK SNM
e-mail OK SNM: snmkrak[at]gmail.com


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz