środa, 20 kwietnia 2022

Konferencja online - "Przestrzenie matematyczne" - 5.05.2022 - godz: 16:00

Oddział Krakowski Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki wspólnie z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Krakowie
zapraszają nauczycieli matematyki wszystkich etapów edukacyjnych oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na bezpłatną konferencję online.

Temat: Przestrzenie matematyczne
Forma: konferencja online
Termin: czwartek 5 maja 2022 roku 16:00 – 19:10

Celem konferencji jest pobudzenie uczestników do refleksji nad potrzebą znalezienia przestrzeni dla popularyzacji matematyki, odkrywania jej piękna i rozwijania kluczowych kompetencji matematycznych.

Inspiracją zorganizowania konferencji jest rocznica 130 rocznica urodzin Stefana Banacha, którego odkrycia przyrównywane są do odkryć Kopernika w astronomii.
Przestrzenie Banacha to podstawowe pojęcie matematyki XX wieku. Matematyka jest – według Stefana Banacha – najpiękniejszym i najpotężniejszym tworem ducha ludzkiego, do której drzwi próbujemy uchylić w szkolnych podręcznikach oraz na lekcjach matematyki.

W pierwszej części profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Krzysztof Ciesielski i dr Zdzisław Pogoda przedstawią, to co warto, aby nasi uczniowie ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych wiedzieli o Stefanie Banachu oraz jego osiągnięciach.

W drugiej części warsztaty poprowadzą:
- przewodnicząca SNM Alina Przychoda - O przygotowaniu ucznia do matury w 2023 roku i 2024 roku
- Halina Juraszczyk - Rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów szkoły podstawowej
- Wojciech Wątor - Escape room na matematyce,
- Halina Pulchny – Świat matematyki w edukacji wczesnoszkolnej.

Więcej informacji i link do zapisów

PS. To genialne miejsce do życia! Tak deweloper zachwala Przestrzenie Banacha – nowe krakowskie osiedle.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz