poniedziałek, 26 kwietnia 2021

Tendencje, czy intencje? - bezpłatna konferencja on-line

Szanowni Państwo!

We wtorek 11 maja 2021 roku, w trzydziestą rocznicę założenia Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, zapraszamy na bezpłatną konferencję on-line dotyczącą kształcenia matematycznego w Polsce.

Tendencje czy intencje?
Kształcenie matematyczne w Polsce – perspektywa ostatnich 30 lat.


Dokonując charakterystyki kształcenia  zwrócimy uwagę  na  intencje, czyli cele i motywy działania opisane w podstawie programowej kształcenia ogólnego, programach nauczania i podręcznikach (w tym e-podręcznikach). Odniesiemy się także do tendencji, czyli prawidłowości obserwowanych w praktyce szkolnej nauczania matematyki (w tym w zdalnej edukacji) przez nauczycieli, uczniów i ich rodziców, zawarte m. in. w raportach z badań IBE, sprawozdaniach CKE o osiągnięciach uczniów.

Do udziału w dyskusji panelowej zaproszono prof. dr hab. Macieja Sysło, dr Danutę Zarembę, dr Zdzisława Pogodę oraz Marka Legutko. Nasi eksperci, matematycy z bogatym doświadczeniem szkolnym i akademickim, współautorzy podstaw programowych, programów, podręczników szkolnych, egzaminatorzy, dokonają konfrontacji intencji i tendencji w kształceniu matematycznym. W czasie trwania konferencji jej uczestnicy będą mieli możliwość wyrażenia swojej opinii na temat tez wygłaszanych przez ekspertów, za pomocą  elektronicznego kwestionariusza ankiety.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o udziale w konferencji i dostęp do materiałów konferencyjnych.
Zgłoszenia przyjmowane są za pomocą elektronicznego Systemu Rezerwacji Szkoleń 
LINK.  

Liczba uczestników jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
Serdecznie zapraszamy!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz