piątek, 26 kwietnia 2019

X Jubileuszowych Małopolskich Mistrzostw w Łamigłówkach Logicznych - sprawozdanie.


X Jubileuszowe Małopolskie Mistrzostwa w Łamigłówkach Logicznych odbyły się 25 kwietnia 2019 roku w Zespole Szkół Elektrycznych Nr 2 w Krakowie, os. Szkolne 26. Głównym koordynatorem z ramienia OK SNM i ZSEl Nr 2 była Katarzyna Dymek-Nowak, która jest współorganizatorką tego konkursu od początku jego istnienia wraz z Magdaleną Reiter i Michałem Niedźwiedziem.
W organizacji zaangażowane były nauczycielki matematyki Barbara Młyńczak, Agnieszka Kosek
i Agata Łysień oraz uczniowie klasy 1d ZSEl Nr 2. Do jury konkursu zaprosiliśmy przewodniczącego OKSNM Marka Legutko, dyrektora SP 148 i członka SNM Jolantę Piekarską, członka SNM Adama Winiarza i nauczycielkę ZSEl Nr 2 Agatę Łysień. Uczniowie i nauczyciele wzięli udział w popularyzujących matematyką zajęciach dr Józefa Piórka z Uniwersytetu Jagiellońskiego  "Matematyka bez matematyki" i dr Bronisław Pabicha "Reguła Guldina".

W Konkursie udział wzięło 31 zespołów, łącznie 204 uczniów ze szkół z Krakowa, Nowego Wiśnicza, Skawiny, Libertowa, Myślenic, Trzebini, Jawornika, Woli Radziszewskiej, Skały, Krzyszkowic, Jodłówki-Wały, Woli Rędziszowskiej i  Lipnika. Konkurs odbył się zgodnie z zaplanowanym programem.
W tym roku uzyskaliśmy patronat Kuratora Oświaty Pani Barbary Nowak, Wojewody Małopolskiego Pana Piotra Ćwika oraz Polskiego Towarzystwa Matematycznego Oddziału Krakowskiego.
Zespoły za rozwiązania zadań mogły uzyskać 100 punktów. Komisja oceniająca wręczyła nagrody
i dyplomy X pierwszym drużynom, natomiast nagrodzono każdy startujący zespół:
II miejsce zajął zespół nr 50 z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Krakowie,
III miejsce zajął zespół nr 9 z Zespołu Szkół Społecznych nr 3 STO w Krakowie,
IV miejsce zajął zespół nr 33 ze Szkoły Podstawowej nr 77 w Krakowie,
V miejsce zajął zespół nr 14 ze Szkoły Podstawowej w Jaworniku,
VI miejsce zajął zespół nr 32 z Katolickiej Szkoły Podstawowej Ruchu Światło-Życie w Krakowie,
VII miejsce zajął zespół nr 23 ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Myślenicach,
VIII miejsce zajął zespół nr 10 ze Szkoły podstawowej nr 8 w Trzebini,
IX miejsce zajął zespół nr 7 ze Szkoły Podstawowej nr 164 w Krakowie,
X miejsce zajął zespół nr 5 ze Szkoły Podstawowej nr 148 w Krakowie.
Sponsorami nagród i upominków dla laureatów oraz wszystkich uczestników konkursu byli: Biuro Plus z Krakowa, Wydawnictwo Nowik z Opola, Polskie Towarzystwo Matematyczne z Krakowa, Łaźnia Nowa (Kraków), Wydawnictwo AKSJOMAT z Torunia, Szkoła Matematyki ALFA z Krakowa, Teatr Bagatela z Krakowa, Teatr Ludowy z Nowej Huty w Krakowie, Firma Dipol z Krakowa, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, Wydawnictwo Nowa Era, Wydawnictwo Rozrywka z Warszawy, Firma Mostostal z Krakowa, Firma Color Event z ulicy Klasztornej w Krakowie, Cukiernia Jerzy Bieniak z osiedla Zielonego w Nowej Hucie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz