czwartek, 2 lutego 2017

"Spotkanie z matematyką" - dla uczniów szkół podstawowych - 1 lutego 2017 roku.

"Spotkanie z matematyką" podczas ferii zimowych dla uczniów szkół podstawowych Województwa Małopolskiego odbyło się 1 lutego 2017 roku na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Technicznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przy wsparciu i udziale władz Miasta i Gminy Wieliczka.

W pierwszej części uczniowie brali udział w czterech 20 minutowych warsztatach, podczas których rozmieszczali na planszy okręty według ściśle określonych reguł; rysowali płatek śniegu Kocha, obliczając boki i obwody powstających kolejno figur; układali wzory figur płaskich i przestrzennych z wykorzystaniem gry pentomino oraz kolorowali mapę konturową Polski z zaznaczonymi województwami najmniejszą liczbą kolorów.
W drugiej części aktywnie uczestniczyli w wykładzie dr Zbigniewa Powązki poświęconym liczbom w matematyce. Podsumowanie połączone było z wręczeniem pamiątek wszystkim uczestnikom.

Od ośmiu lat organizatorem i prowadzącą warsztaty z ramienia Instytutu Matematyki i OK SNM jest dr Joanna Major a współorganizatorką Teresa Kowal dyrektor Szkoły Podstawowej w Raciborsku. 

W warsztatach wzięli udział uczniowie z 19 szkół Małopolski wraz z opiekunami. Liczną grupę stanowili uczniowie z Gminy Wieliczka ze szkół z Raciborska, Gorzkowa, Grajowa, Sygneczowa i Szkoły Podstawowej nr 4 w Wieliczce. W galerii krótka fotograficzna dokumentacja A. Rogalskiej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz