wtorek, 15 listopada 2016

Konferencja: "Jak? - matematycznie!" 19 listopada 2016 roku

Już w tym tygodniu w sobotę 19 listopada 2016 zapraszamy Państwa na naszą jesienną konferencję.

Szczegółowy program

Poniżej prezentujemy krótki opis zaplanowanych zajęć.

Robert Czeryna, Zobacz to, co najtrudniejsze – rysunek w rozwiązywaniu zadań tekstowych (EW/SP)
Jak rozwiązać trudne zadania w klasach II-VI bez algebry? Na warsztatach będą przedstawione przykłady zadań, które już od klasy drugiej kształtują umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych, a zrobienie odpowiedniego rysunku bardzo ułatwia ich rozwiązanie.

Małgorzata Dzierwa, Matematyczne inspiracje kartką papieru (SP/ G)
Przykłady wykorzystania kartki papieru, jako pomocy dydaktycznej na lekcji. Na warsztatach budowa prostych modeli papierowych (nie tylko origami), które mogą być punktem wyjścia ciekawych problemów i zadań matematycznych.

Marta Hoffman, Tomasz Międzik Gry planszowe jako innowacyjne narzędzie dydaktyczne (EW/SP/G/PG)
W trakcie warsztatów przedstawimy sposoby wykorzystania gier podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Stworzymy wspólnie przykładową innowację pedagogiczną, która mogłaby być wdrożona do placówek oświatowych. Dodatkowo przedstawimy sposoby pozyskiwania środków na zakup gier planszowych.

Maria Legutko, Różne sposoby rozumowań matematycznych w rozwiązaniu zadania (G)
Przykłady różnych rozumowań będą pokazane na wybranych zadaniach z zakresu liczb naturalnych. Jak zaciekawić uczniów, by podjęli próby wnioskowań empirycznych i chcieli od konkretu przejść do uogólnionych rozumowań? Spróbujemy sprecyzować, co to znaczy myśleć matematycznie.

Maria Legutko Jak wspierać dziecko w pokonywaniu trudności w uczeniu się matematyki (EW/SP)
Budujmy pozytywne nastawienie do uczenia się matematyki, bo każdy normalny i zdrowy uczeń o przeciętnych zdolnościach może nauczyć się matematyki w szkolnym zakresie, jeśli odwołamy się do jego aktywności, przede wszystkim do samodzielnego działania i wytrwałości w pokonywaniu trudności. Zachęcajmy dzieci do podejmowania prób, do wytrwałości, pozwólmy uczestniczyć w normalnym życiu i czasem … zabawmy się w matematyczne zabawy.

Joanna Major,  W1: Gry i zabawy matematyczne na I etapie edukacyjnym (EW)
Gry i zabawy matematyczne ułatwiają zdobywanie wiedzy i umiejętności.
Stosowna zabawa matematyczna  zachęca do myślenia i podejmowania wysiłku intelektualnego. Gry, stanowiące odmianę zabawy, polegające  na przestrzeganiu ściśle określonych zasad,  prócz kształtowania dojrzałości emocjonalnej dzieci mogą stanowić narzędzie do podnoszenia kompetencji matematycznych uczących się. W ramach warsztatów ukazane zostaną różne przykłady gier i zabaw służące kształtowaniu sprawności rachunkowej, dostrzeganiu i badaniu prawidłowości,  a także służące wzbogacaniu kompetencji geometrycznych uczących się.


Joanna Major W2: Gry i zabawy matematyczne narzędziem do kształtowania kompetencji matematycznych uczniów II etapu edukacyjnego (SP)
W ramach zajęć ukazane zostaną przykłady zabaw i gier wzbogacających uczniowską sprawność rachunkową, rozwijające logiczne  myślenie (w tym myślenie  przyczynowo skutkowe) oraz sprzyjające rozwijaniu aktywności o charakterze matematycznym.

Michał Nowik, Jak wykorzystać kostki na lekcjach matematyki? (EW/SP/G/PG)
Kostka - zabawka, gra, pomoc edukacyjna, którą prawie każdy nauczyciel matematyki ma w szufladzie. Ale jak jeszcze możemy wykorzystać kostkę na lekcjach i to na różnych poziomach? Jak modyfikować gry, przy których uczniowie już ziewają? Warsztaty pokazują także wykorzystanie innych kostek niż klasyczna sześcienna. Pouczmy się matematyki przy wykorzystaniu kostki dziesięciościennej. Czy wiesz jakie jest najczęstsze zastosowanie kostki 30-ściennej?  Kiedy mówimy o wykorzystaniu gier i zabaw na lekcjach matematyki, czasem słyszymy pytanie: Gdzie tu jest matematyka?  Spróbujmy wspólnie przyjrzeć się temu problemowi. Warsztat dla sp. 1-3, 4-6 i gimnazjum.

Michał Nowik Matematyka na planszy (G/PG)
Matematyczne gry planszowe i karciane dla szkoły ponadgimnazjalnej i gimnazjum. Czy zadanie matematyczne można przenieść na planszę? Nie od dziś wiadomo, że matematyka uchodzi za przedmiot nielubiany w szkole przez większość uczniów. Traktowana jest jako dziedzina nieprzydatna w codziennym życiu, zło konieczne, przez które trzeba przejść, by zakończyć pewien etap edukacji pomyślnie zdanym egzaminem maturalnym. Czy możemy jakoś to zmienić? Oczywiście TAK! A jak sprawić, by matematyka przestała się kojarzyć z nudnymi lekcjami i liczbami, czy nieprzydatnymi i niezrozumiałymi symbolami? Matematyka na planszy może być na to odpowiedzią.

Barbara Podobińska Jak organizować przygotowanie ucznia do matury? (PG)
Zwrócenie uwagi na istotne elementy, które mogą pomóc w przygotowaniu do matury:
samodzielne rozwiązywanie zadań, jak zadawać i sprawdzać zadania domowe,
organizacja powtórki w ostatniej klasie. Rola próbnych matur, wskazówki związane z ich organizacją. Przykładowe zadania domowe i ich sprawdzanie. Przykład próbnej matury.

Barbara Podobińska Typowe błędy maturzystów na poziomie podstawowym (PG)
Przedstawienie błędów, jakie często pojawiają się na maturze na przykładach wybranych zadań z ostatniej matury. Układanie zadań pozwalających ograniczyć te błędy.

Marzena Płachciok: Pierwsze kroki w GeoGebrze 3D. (G)
Zajęcia dedykowane dla Gimnazjum, ale każdy znajdzie coś dla siebie. Podczas zajęć uczestnicy poznają środowisko GeoGebry 3D. Wykonamy kilka podstawowych konstrukcji oraz zapoznamy się z nowymi narzędziami.

Zdzisław Pogoda,  Epizody z historii matematyki - fakty i mity (EW/SP/G/PG)
Kiedy i jak pojawiły się liczby niewymierne? Czy Archimedes mógł podpalać rzymskie okręty?  Czy Hypatia mogła odkryć eliptyczne orbity planet? Czy Cardano oszukał Tartaglię? Takich pytań w historii matematyki jest wiele. I na wiele z tych pytań często znamy odpowiedzi. Czy prawdziwe? Czy tylko zgodne naszymi wyobrażeniami?  Na wykładzie spróbujemy rozprawić się z niektórymi mitami i stereotypami pokutującymi w historii matematyki. A co z tego można wykorzystać w szkole…?
Joanna Powązka, Ewa Tondera Gry matematyczne (SP)
Na warsztatach pokażemy gry, które można wykorzystać na lekcji matematyki. Nauczymy jak tworzyć własne Dobble matematyczne oraz w jaki sposób użyć telefonów i tabletów na lekcji.

Zbigniew Powązka  Przykłady kształtowania wzajemnych związków między matematyką i przyrodą (PG)
Otaczająca nas przyroda stawia wiele problemów, zagadek i pytań. Do ich rozwiązywania użyteczną bywa matematyka. Trzeba tylko umieć czytać w tej "księdze życia". Na zajęciach zostanie podanych kilka takich przykładów związanych z lasem. Nadają się one do wykorzystania na  lekcjach matematyki w szkole podstawowej.

Teresa Sklepek Legenda o kopcu Kraka (G/PG)
Lekcja/lekcje podsumowujące dział dotyczący brył obrotowych. Propozycja rozwiązania zadań praktycznych w grupach i wykorzystania gier dydaktycznych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz