środa, 26 października 2016

Międzynarodowy konkurs - "Matematyka bez granic 2017"

Konkurs ma na celu
 -       zainteresowanie uczniów matematyką,
 -       kształtowanie umiejętności pracy w grupach,
 -       podniesienie stopnia opanowania języków obcych.


Konkurs odbywa się na dwóch poziomach: Junior - dla klas uczniów ze szkół podstawowych, Senior – dla klas uczniów gimnazjów oraz klas pierwszych liceów lub techników. Konkurs jest dwuetapowy (eliminacje wstępne i finał). 
Konkurs wyróżnia się od innych tym, że:
*w rozwiązywaniu zadań konkursowych uczestniczy cała klasa (np: pracując w odpowiednio dobranych grupach rozwiązują 10 zadań o różnym stopniu trudności w czasie 90 minut);
 *pierwsze zadanie podane jest w języku obcym (angielski, niemiecki, francuski, włoski lub hiszpański), należy je przetłumaczyć, rozwiązać, a następnie podać rozwiązanie w wybranym języku obcym, a rozwiązanie to musi zawierać co najmniej 30 wyrazów.
W roku szkolnym 2016/2017 konkurs odbywa się po raz XXVIII. Polscy uczniowie uczestniczą w nim od 1993 roku.   
W rejonie małopolskim przewodniczącym konkursu na poziomie Junior jest Tadeusz Foltyn (SP, Krzeszowice), przewodniczącą konkursu na poziomie Senior jest Bernardeta Wójtowicz (III LO, Kraków).
Więcej informacji o konkursie i jego organizacji na stronie http://www.mbg.uz.zgora.pl/

Zapraszamy do udziału!  Zgłoszenia do 20 XII 2016.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz