poniedziałek, 30 listopada 2015

Krótkie podsumowanie konferencji - 14 listopada 2015 roku

 14 listopada 2015 roku w Krakowie w ZSOI nr 4 przy ul. Żabiej 20 odbyła się kolejna konferencja Oddziału Krakowskiego SNM -  ”Rozwijanie potencjału matematycznego  ucznia". Wzięło w niej udział 120 nauczycieli i 8 zaproszonych gości. Tradycyjnie licznie przybyli nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów, ale najliczniejszą grupę stanowili tym razem nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych. Obecni byli także nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedstawiciele szkół wyższych. Przybyli nauczyciele nie tylko z Krakowa i okolic, ale z Tarnowa, Bochni, Jordanowa, Zakopanego, a także z Rzeszowa, Kielc i Gliwic.
Tematyka matur zaciekawiła nauczycieli techników i liceów. Doświadczona egzaminatorka i weryfikatorka - Barbara Podobińska  przekonywała do tego, by bardziej zachęcać uczniów do rozwiązywania  zadań otwartych na maturze. Wielu z tych uczniów, którym brakuje jednego punktu żeby zdać maturę, rozwiązuje tylko zadania zamknięte, nie zawsze są one łatwe, zwłaszcza gdy nie ma się ugruntowanej wiedzy. Zadania otwarte nie wszystkie są trudne.
Z kolei Marek Legutko wykazywał, że sukces szkoły możemy mierzyć nie tylko liczbą olimpijczyków, średnią wyników na egzaminach zewnętrznych, edukacyjną wartością dodaną ale i tym jak szkoła rozwija potencjał każdego ucznia. Zarówno tych uczniów, którzy przychodzą do szkoły z niskimi wynikami a wychodzą ze średnimi a nawet wysokimi oraz tych uczniów, którzy  niestety pozostają na tym samym (bądź niższym!) poziomie. O tym można się dowiedzieć na portalu: naszeszkoly.krakow.pl.
Wielu nauczycieli interesuje się Geogebrą – świadczy o tym  ilość uczestników w wykładzie Janiny  Koniecznej i warsztatach prowadzonych przez Marzenę Płachciok oraz Bronisława Pabicha.
To  niektóre wątki z konferencji.
Konferencję fotograficznie udokumentowała Katarzyna Dymek - Nowak, zdjęcia można obejrzeć na Facebooku i stronie internetowej OK SNM.
Mamy nadzieję, że czas spędzony w tamtą sobotę, tu na Żabiej, był dla Państwa owocny. Proponujemy  następne spotkanie wiosną – w marcu - o kształceniu myślenia matematycznego.
Dziękujemy za  obecność, poświęcenie prywatnego czasu, rozmowy o uczeniu matematyki i ogromną życzliwość przejawiającą się w miłej atmosferze tworzonej wzajemnie. Jednocześnie jesteśmy otwarci na sugestie z Państwa strony co do tematyki poruszanej na naszych konferencjach.
Zapraszamy na konferencję „Uczmy myśleć matematycznie od najmłodszych lat", do zobaczenia 12 marca 2016.

                                                                                                                              Zarząd  OK SNM             

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz