Zarząd - poprzednie kadencje

/uzupełnić!/

Kadencja 2018-2021

Zarząd OK SNM

/foto/Marek Legutko - przewodniczący od 1.04.2019 (Maria Legutko do marca 2019)
/foto/Robert Czeryna - z-ca przewodniczącej od 1.04.2019 (Maria Bocheńska do 1.04.2019)
/foto/Katarzyna Dymek-Nowak - skarbnik
/foto/Teresa Sklepek - sekretarz
/foto/Jolanta Piekarska - członek zarządu
/foto/Zdzisław Pogoda - członek zarządu
/foto/Joanna Powązka-Opryszek - członek zarządu
/foto/Robert Czeryna - członek zarządu (do 1.04.2019)

Komisja Rewizyjna OK SNM

/foto/Ewa Tondera - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
/foto/Małgorzata Dzierwa - członek Komisji Rewizyjnej
/foto/Agata Radoń - członek Komisji Rewizyjnej
/foto/Małgorzata Chyczyńska - członek Komisji Rewizyjnej
/foto/Jacek Wilk - członek Komisji Rewizyjnej

Kadencja 2015-2018

Zarząd OK SNM
/foto/Maria Legutko - przewodnicząca
/foto/Jolanta Piekarska - z-ca przewodniczącej
/foto/Katarzyna Dymek-Nowak - sekretarz
/foto/Joanna Powązka - skarbnik
/foto/Joanna Major - członek zarządu
/foto/Zdzisław Pogoda - członek zarządu
/foto/Teresa Sklepek - członek zarządu
/foto/Robert Czeryna - członek zarządu

Komisja Rewizyjna OK SNM
/foto/Maria Bocheńska - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
/foto/Małgorzata Dzierwa - członek Komisji Rewizyjnej
/foto/Agnieszka Rogalska - członek Komisji Rewizyjnej do 30.08.2017 roku
/foto/Agata Radoń - członek Komisji Rewizyjnej
/foto/Ewa Tondera - członek Komisji Rewizyjnej

Kadencja 2012-2015

Zarząd OK SNM

/foto/Jolanta Piekarska - przewodnicząca
/foto/Joanna Major - z-ca przewodniczącej
/foto/Katarzyna Dymek-Nowak - sekretarz
/foto/Teresa Sklepek - skarbnik (od ....................)
/foto/Anna Widur - członek zarządu (skarbnik do ....................)
/foto/Zdzisław Pogoda - członek zarządu
/foto/Maria Bocheńska - członek zarządu
/foto/Jacek Wilk - członek zarządu

Komisja Rewizyjna OK SNM

/foto/Zbigniew Powązka - przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/foto/Bronisław Pabich - członek Komisji Rewizyjnej
/foto/Agnieszka Rogalska - członek Komisji Rewizyjnej
/foto/Małgorzata Dzierwaczłonek Komisji Rewizyjnej (od 2.07.2014)
/foto/Ewa Baran - członek Komisji Rewizyjnej (od 2.07.2014)
/foto/Bożena Brożek - członek Komisji Rewizyjnej (do ...............)

Kadencja 2009-2012

Zarząd OK SNM

/foto/Jolanta Piekarska - przewodnicząca
/foto/Joanna Major - z-ca przewodniczącej
/foto/Teresa Sklepek - sekretarz
/foto/Magdalena Kapustka - skarbnik
/foto/Bronisław Pabich - członek zarządu
/foto/Zdzisław Pogoda - członek zarządu
/foto/Anna Widur - członek zarządu

Komisja Rewizyjna OK SNM

/foto/Jacek Wilk - przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/foto/Krystyna Burczyk - członek Komisji Rewizyjnej (do 26.08.2010)
/foto/Bronisław Pabich - członek Komisji Rewizyjnej
/foto/Katarzyna Dymek-Nowak - członek Komisji Rewizyjnej
/foto/Teresa Kowal członek Komisji Rewizyjnej
/foto/Agnieszka Rogalska - członek Komisji Rewizyjnej